Giỏ hàng

TT Handmade Leather giới thiệu về nghệ thuật chạm khắc da trên VTV1

https://vtv.vn/video/tieu-dung-24h-14-8-2019-385186.htmMời bạn xem từ phút 18:27 , TT xuất hiện trên chương trình Tiêu dùng 24h của VTV1 giới thiệu về nghệ thuật chạm khắc trên da thuộc.

https://vtv.vn/video/tieu-dung-24h-14-8-2019-385186.htm


Mời bạn xem từ phút 18:27 , TT xuất hiện trên chương trình Tiêu dùng 24h của VTV1 giới thiệu về nghệ thuật chạm khắc trên da thuộc.Mới hơn