Giỏ hàng

Từ đôi tay...

Có những điều chỉ có thể tạo nên từ đôi bàn tay, có những công việc mà không có một chiếc máy nào có thể thay thế được… Ở TT Handmade Leather, nhưng chiếc ví, chiếc túi được tạo nên từ rất nhiều những công đoạn như vậy, cần rất nhiều thời gian, rất nhiều kĩ thuật và rất nhiều đam mê.

Có những điều chỉ có thể tạo nên từ đôi bàn tay, có những công việc mà không có một chiếc máy nào có thể thay thế được…

Ở TT Handmade Leather, nhưng chiếc ví, chiếc túi được tạo nên từ rất nhiều những công đoạn như vậy, cần rất nhiều thời gian, rất nhiều kĩ thuật và rất nhiều đam mê.


Cũ hơn Mới hơn